Współpraca z przemysłem

PNT UZ

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, sp. z o.o.

http://www.pnt.uz.zgora.pl

 

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego to przestrzeń otwarta na przedsiębiorców, naukowców, pasjonatów nowych technologii i idei.

 

Naszym celem jest tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu innowacji pośród lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP) oraz zwiększenie atrakcyjności woj. lubuskiego dla pozyskania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach.

 

Głównymi celami PNT UZ sp. z o.o. są: tworzenie warunków do wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego w regionie; stymulowanie rozwoju przemysłu m.in. w zakresie innowacyjności z wykorzystaniem struktury PNT UZ; wspieranie i kreowanie procesu transferu technologii, wspieranie komercjalizacji wiedzy z badań naukowych oraz wsparcie działalności MŚP poprzez szkolenia, doradztwo oraz ułatwianie dostępu do źródeł finansowania.

 

W skład infrastruktury PNT UZ sp. z o.o. wchodzą 4 centra: Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na Rzecz Nauki i Gospodarki oferujące m. in. pomoc przy powstawaniu i rozwoju firm, kojarzeniu partnerów biznesowych; Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii to szereg laboratoriów m.in.  Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium Akustyki i Elektroakustyki, Laboratorium Izolacyjności Akustycznej, Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej; Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka to strefa, w której można korzystać z  m. in. Laboratorium spektroskopii molekularnej, Laboratorium skaningowej mikroskopii próbnikowej, Laboratorium mikroskopii konfokalnej, Laboratorium spektroskopii w podczerwieni; Centrum Technologii Informatycznych, w którym znajdują się m. in. laboratoria projektowania i eksploatacji technologii przemysłowych wraz z hala technologiczną i obrabiarkami CNC, na których wykonuje się prototypowe części do maszyn i urządzeń oraz prowadzi autoryzowane szkolenia z marką Simens.

 

Infrastruktura PNT UZ sp.  z o.o. została dostosowana do szerokiego zakresu potrzeb przedsiębiorstw w sferze najnowszych technologii. Jest to szczególne miejsce na mapie Lubuskiego, które przyczynia się do podniesienia innowacyjności całego regionu.

więcej

CPTT

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

http://www.cptt.uz.zgora.pl

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii  służy promocji i zacieśnianiu współpracy pomiędzy nauką a gospodarką poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji dla kadry kierowniczej, specjalistów, pracowników przedsiębiorstw, jak również pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

więcej

IATI

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji

http://www.iati.pl

 

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji stanowi ogólnopolskie forum integracji przedsiębiorstw i uczelni. Powołane zostało 15 lipca 2014 roku przez 18 uczelni, 2 instytuty badawcze i 3 przedsiębiorstwa, jednym z partnerów założycieli jest Uniwersytet Zielonogórski. Liderami całej inicjatywy są Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Celem forum jest przygotowanie wspólnych projektów z ukierunkowaniem na aplikowanie o środki na realizację w obecnej perspektywie finansowania oraz wymiana informacji i doświadczeń jak również integracja potencjału jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w przemyśle.

więcej

CEO

Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego

http://www.centrumenergetyki.com.pl

 

Zmień sposób w jaki szukasz rozwiązań

 

Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) centrum transferu technologii, którego główne obszary funkcjonowania skupiają się wokół prac badawczo - rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej, zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracji
i trigeneracji energii. 

 

Wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źródeł, wzajemnych interakcji tych źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej w różnych warunków klimatycznych.

 

Szeroko rozwinięta i bogato wyposażona baza laboratoryjna pozwala na realizację usług szkoleniowych i edukacyjnych. W Ośrodku a także poza nim, cyklicznie odbywają się konferencje, szkolenia i warsztaty, których celem jest popularyzacja wiedzy i podnoszenia świadomości konsumentów w obszarze odnawialnych źródeł energii.

 

Bogate zaplecze technologiczne oraz współpraca z ośrodkami naukowymi sprawia, że CEO oferuje szeroki zakres usług doradczo-konsultacyjnych z zakresu: energetyki odnawialnej, mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji, konfiguracji systemów ciepłowniczych i energetycznych dopasowanych do potrzeb klienta indywidualnego, instytucjonalnego, systemów pomiarowych, ochrony środowiska oraz systemów automatyki przemysłowej i elektromobilności.

 

Popularyzując mechanizmy współpracy nauki z biznesem, biorąc aktywny udział w rozwoju i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i usług Centrum stało się miejscem tworzenia nowych technologii.
Od 2015 roku w CEO wypracowano ponad 40 technologii, które bezpośrednio zostały sprzedane i wdrożone do przedsiębiorstw, a także zgłoszone do PUP i EUP.

 

Centrum Energetyki Odnawialnej to także partner naukowy ponad 30 firm w projekcie „Bon na innowacje”. Projekt zakłada koncepcję, wytworzenie i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi.

 

We wszelkich obszarach funkcjonowania Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie oferuje możliwość współpracy z wykorzystaniem pomocy de-minimis.

 

W marcu 2018 r., potwierdzając jakości oferowanych usług a także dostosowując się do wymagań klientów, Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 standard, akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.

Sala wykładowa CEO
Sala wykładowa CEO
Laboratorium automatyki cieplnej CEO
Laboratorium automatyki
Laboratorium automatyki
Laboratorium automatyki

Więcej szczegółów dotyczących działalności CEO oraz przykłady wdrożeń www.centrumenergetyki.com.pl

więcej

LOIiWA

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.

http://www.loiiwa.com.pl

 

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zadaniem Ośrodka jest działalność badawczo - rozwojowo - wdrożeniowa (B+R+W) dla sektora rolno-spożywczego. Spółka działa jako centrum innowacji i transferu wiedzy do gospodarki dla szkółkarstwa, ogrodnictwa i przetwórstwa spożywczego. Rozwiązuje problemy technologiczne producentów żywności, świadczy innowacyjne usługi, kompleksowo wykonuje badania i próby technologiczne oraz analizy żywności, surowców, półproduktów i produktów, jak również dodatków do żywności. W zakresie swojej działalności świadczy także dla przedsiębiorców pomoc publiczną w ramach pomocy de minimis.

 

Część laboratoryjna Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. posiada najnowocześniejszą aparaturę badawczą, umożliwiającą ilościową i jakościową analizę składu i bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców, półproduktów oraz produktów spożywczych, jak również dodatków do żywności. Dzisiejsze laboratoria chemiczne to już nie tylko tzw. „mokra chemia” czy techniki klasyczne - coraz częściej ustępują one miejsca technikom instrumentalnym lub szybkim testom wykorzystującym m. in. zaawansowane mechanizmy reakcji enzymatycznych lub biologicznych. Dziś sprzęt niezbędny do wykonywania typowych analiz w laboratorium badania żywności to już raczej nie kolby i biurety, a chromatografy i spektrometry, a tymi może pochwalić się Ośrodek.

 

Idealne odwzorowanie przemysłowych linii technologicznych w zdecydowanie mniejszej skali - tak jednym zdaniem można opisać infrastrukturę w części technologicznej. Nasze linie zbudowane są bowiem modułowo i umożliwiają elastyczną aranżację procesów technologicznych, pozwalając tym samym odwzorować realia przemysłowe większości firm z branży. Linie te niczym nie odbiegają od warunków przemysłowych, zarówno w zakresie wyposażenia, jak i prowadzonych procesów technologicznych z uwzględnieniem funkcjonujących systemów zarządzania i kontroli jakości (HACCP, GMP, GHP, ISO). Dodatkowym atutem zainstalowanych linii technologicznych jest ich wieloaspektowe opomiarowanie pozwalające na rejestrację i gromadzenie istotnych parametrów procesu produkcyjnego. Podobnie jak w większości zakładów przemysłu spożywczego linie podłączone są do zamkniętego systemu mycia Clean In Place (CIP). Pozwala to na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego i mikrobiologicznego wytwarzanych wyrobów.

 

LOIiWA oferuje także współpracę w zakresie szeroko rozumianych rozwiązań dla szkółkarstwa, rolnictwa i ogrodnictwa. Część szkółkarska Ośrodka - Szkółka roślin ozdobnych z winnicą doświadczalną - zajmuje się wielokierunkowym doradztwem z zakresu namnażania materiału roślinnego, a także uprawy oraz ochrony roślin użytkowych oraz ozdobnych. Ponadto prowadzimy badania w obszarze upraw polowych, poletek doświadczanych, doświadczeń wazonowych oraz badań z zakresu różnych systemów nawadniania i nawożenia. Bogata oraz zautomatyzowana infrastruktura tej części umożliwia więc wsparcie procesowe na każdym etapie produkcji roślinnej.

więcej

Jednostki UZ

Jednostki organizacyjne UZ

W ramach nowego statutu uczelni również i jednostki organizacyjne Uniwersytetu Zielonogórskiego mają możliwość zawierania i oferowania swoich usług na płaszczyźnie przemysłowej. Poniżej prezentujemy ich oferty: