Szanowni Państwo,

 

Uniwersytet Zielonogórski jest największym ośrodkiem akademickim i naukowym na Ziemi Lubuskiej. Jego potencjał kształtował się od wielu lat, jest spadkobiercą Politechniki Zielonogórskiej (wcześniej: Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze), Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Uniwersytet Zielonogórski zatrudnia kadrę i posiada infrastrukturę oraz narzędzia do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych projektów wraz z partnerami biznesowymi funkcjonującymi w różnych gałęziach przemysłu.

Wielu naszych pracowników uczestniczy w różnego rodzaju projektach, które w efekcie kończą się wdrożeniami w gospodarce i wzmacniają nasze powiązania z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami.

W wyniku prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego prac badawczych powstają innowacyjne rozwiązania, które chronione są prawami własności przemysłowej: patentami, prawami ochronnymi na wzór użytkowy lub prawami z rejestracji wzorów przemysłowych.

Z katalogiem rozwiązań Uniwersytetu Zielonogórskiego można zapoznać się w zakładce Baza praw własności przemysłowej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!